175. výročie vzniku Prvého úverového družstva v Európe

175. výročie vzniku Prvého úverového družstva v Európe

Úverové družstvo v roku 1846 aj v Brezovej

Najnovšie z iných TV