Deň úcty k starším trochu inak

Deň úcty k starším trochu inak

O dobrú náladu sa postarali Pruclek a mesto Senica a o ochranné pomôcky zase Senica 2.0.

Najnovšie z iných TV