Mestská polícia kontroluje a eviduje priestupky pomocou mobilnej aplikácie

Mestská polícia kontroluje a eviduje priestupky pomocou mobilnej aplikácie

Modernizácia činnosti súvisí aj s novelou zákona o cestnej premávke.

Najnovšie z iných TV