Svet ako ho vidíme my

Svet ako ho vidíme my

V KD S. Dudíka je nainštalovaná výstava obrazov ľudí s postihnutím

Najnovšie z iných TV