Na Myjave sa konala Mini burza práce

Na Myjave sa konala Mini burza práce

Určená bola prioritne pre 437 uchádzačov evidovaných na úrade práce

Najnovšie z iných TV