V Turej Lúke na začiatok Adventu odhalili dielo rezbára z Bojne

V Turej Lúke na začiatok Adventu odhalili dielo rezbára z Bojne

V maštalke pri evanjelickom kostole pribudla Svätá rodina

Najnovšie z iných TV