Trpezlivosť je ústrednou témou najnovšej výstavy Dany Motusovej Melegovej

Trpezlivosť je ústrednou témou najnovšej výstavy Dany Motusovej Melegovej

Nainštalovaná je v kaviarni v DAV-e.

Najnovšie z iných TV